Đặc điểm phân nền bể cá Chất liệu làm: 2 phần cát trắng tự nhiên + 1 phần phân nền công nghiệp (Gex, Contro Soil, Aquafor Topsoil) ???? 300gram CÁT + 200gr PHÂN NỀN Phân nền trộn với cát trắng giúp làm dẹp cho nền bể, lại đảm bảo dinh dưỡng cho cây cũng như hạ được giá thành sản phẩm.