Dây sủi Oxy hồ cá Cách dùng: dùng để nối với máy oxy và cục sủi để sủi oxy hồ cá Tiếu Guppy Store 748/2 Hồng Bàng P1 Q11 0772227772