Kết hợp với máy sủi làm đường dẫn không khí tới dụng cụ lọc hoặc quả sủi để làm cho nguồn nước giàu oxy hơn, giúp cá sống khỏe, tăng sức đề kháng...