Bèo nhật thủy sinh, làm mát nước, thanh lọc nước, tránh nắng nóng, tảo xanh, rễ chùm dài làm thức ăn cho 1 số loại cá, làm nơi trú ẩn cho cá con. Cây sinh sôi trong điều kiện ánh sáng tốt, đẻ nhánh cực nhanh.