Bể kính 5 li, keo chỉ đẹp, test cẩn thận trước khi ra hàng Bể cubic 20 và bể bán cạn 30x20x30 Nhận cắt dán Bể theo kích thước yêu cầu