Bèo lục bình, hay bèo Nhật Bản là một loài cây thủy sinh khá quen thuộc ở Việt Nam. Dù quen thuộc, nhưng chúng có một vẻ đẹp mà nhiều loại cây khác không cá, đó là vẻ đẹp của sự giản dị, của quê hương, đất nước ♥♥♥♥♥