Bình Thay Thế : 70k/bình . Đặc Điểm : - Là Loại Bình Co2 Nhỏ và Hợp Kính Tế ( Đối Với Bể Tầm 60cm thì xài được Khoảng 1 tháng ) . - Dễ Dàng Sử Dụng . - Hiệu Quả Cao Trong Việc Hòa Tan Co2 . - Cách sử dụng : cho carbon dioxide vào thay thế nước trong ly , ly sẽ giữ Co2 . Vì Co2 dễ dàng hòa tan trong nước nên sẽ từ từ tan trong nước và được cây hấp thụ để quang hợp . Để ý thì ta sẽ thấy rằng lượng CO2 trong ly sẽ ít dần cho đến hết. Sau đó khoảng 1,2 ngày phải tiếp tục cho thêm CO2 vào. Ngoài khả năng tự hòa tan trong nước của Co2 thì vẫn có thể đẩy nước thêm ( làm cho nước lưu chuyển ) giúp tăng độ hòa tan. Ly càng ở sâu bao nhiêu thì độ hòa tan càng mạnh bẩy nhiêu . - Tương tự, kích thước miệng ly càng rộng thì độ hòa tan càng cao do tăng diện tích tiếp xúc giữa nước và CO2. Ngoài ra, sự lưu chuyển tuần hoàn liên tục của nước qua vùng miệng ly cũng là điều rất quan trọng . - Video Hướng Dẫn Sử Dụng : https://www.youtube.com/watch?v=zEstsBtCZLE