????????Bộ đo PH - TDS - Nhiệt độ online Ibowl 3.0 Pro rất thích hợp cho bể tép , bể cá rồng , bể cá biển và bể Thuỷ sinh. Có sẵn 2 mẫu ????Mẫu kẹp thành kính cho hồ có mực nước cao như hồ thuỷ sinh . ????Mẫu hít dây dài cho hồ có kiềng hay mực nước thấp như hồ cá biển, cá dĩa cá rồng .