????????Bộ đo PH - TDS - Nhiệt độ online Ibowl 4.0 Pro 2020 rất thích hợp cho bể tép , bể cá rồng , bể cá biển và bể Thuỷ sinh. ĐIỂM NÂNG CẤP Ở IBOWL 4.0 LÀ CÓ THÊM HIỂN THỊ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CỦA MỒI TRƯƠNG BÊN NGOÀI HỒ SO VỚI IBOWL 3.0. Có sẵn 2 mẫu ????Mẫu kẹp thành kính cho hồ có mực nước cao như hồ thuỷ sinh . ????Mẫu hít dây dài cho hồ có kiềng hay mực nước thấp như hồ cá biển, cá dĩa cá rồng .