IN OUT THỦY TINH - Chất liệu: Thủy tinh. - Màu sắc: Trong suốt. - Ngoại hình: Thu hút bởi vẻ đẹp thủy tinh trong suốt, thiết kế sang trọng. IN OUT THỦY TINH - Chất liệu: Thủy tinh. - Màu sắc: Trong suốt. - Ngoại hình: Thu hút bởi vẻ đẹp thủy tinh trong suốt, thiết kế sang trọng.