Bông lọc dùng cho hồ cá. Kích thướt mỗi tấm 65cm*12cm*2cm Dùng để lọc nước, giữ cặn bẩn, phân cá,... Giúp hồ cá nước sạch, trong Cắt miếng bông vừa đủ vừa hộp lọc để sử dụng.