+ Bông lọc Năm Hương, Thái Hòa giá rẻ và tiện lợi sẽ giúp nước hồ cá bạn được lọc sạch sẽ. #bongloc #vesinhhoca #LUXBUSHOP