Bông lọc chuyên dụng cho hồ cá cảnh, có tác dụng cản chất thải thô, làm chỗ trú ngụ cho vi sinh vật có ích, góp phần làm trong sạch nguồn nước hồ cá.