Sản phẩm giúp làm trong nước hồ cá nhanh chóng. Sử dụng khi nước dơ, đục. Đổ trực tiếp vào hồ. Sản phẩm không ảnh hưởng đến cá. ????????Sản phẩm chuyên dùng cho cá cảnh. Sản phẩm dạng bột 5k gói. Hdsd: Hồ 1m dùng nửa gói. Hồ 2m dùng 1 gói. #thuốclàmtronghồcá #sảnphẩmhỗtrợlàmtrongnướchồcá #hồcá #làmtrongnước #thuốclàmtrongnướchồcá #