-Giá1 túi Bèo nhật . Dùng cho các hồ cá cảnh, che mát, lọc nước , giá thể đẻ con, trứng cho cá cảnh, giup cá con trốn tránh kẻ thù.