Cây trang trí bể thủy sinh và giúp cá đỡ bị xì trét Các bác có thể qua Hoàng Dương Aqua Khương Trung để mua các phụ kiện khác. 0904595720