Không khí kim yến site từ 2.5-3cm Trồng sưu tập hoặc làm tiểu cảnh hoặc bể bán cạn Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com #bancanvietnam #bancansaigon #caykhongkhi #caybancan