Tân đế tài hồng có thể trồng trung cảnh Cây tân đế hồng sống khỏe, dễ trồng. Lá có kích thước từ 2 – 4cm. Chiều cao cây từ 10 – 30cm. Bạn cần cung cấp đủ ánh sáng có thể ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng của các loại đèn led bể thủy sinh, dinh dưỡng, và CO2 để duy trì được màu đỏ của lá. Là loại cây cắt cắm, nên chỉ cần bạn cắt ngang thân cây, ghim xuống phân nền, là cây mới sẽ ra rễ. #caythuysinh #thuysinh #hoca #trangtri #beca #rong #phukienhoca #cacanh #caythuysinh #CO2 #thuysinh #cacanh #phukienthuysinh #thuysinhtim #maybom #locbeca #suco2 #sucoxy #cacanh #beca #phukienbeca #maylocbeca #denthuysinh #vatlieuloc #aquario #ADA #akadama