Chi tiết sản phẩm Tên khoa học : Microsorum pteropus 'Narrow' Ánh sáng/Light : Trung bình ( medium ) CO2 : Trung bình ( medium ) Độ phát triển/Grow : Chậm ( slow ) Thích hợp cho vị trí trung,hậu cảnh ( Mid/Background Plant ).