Cây Rau Má Hương là loài cây thủy sinh đẹp có sức sống rất dễ chịu. Cây Rau Má Hương là một cây tiền cảnh rất được ưa thích và rất phổ biến trong hồ thủy sinh.tuy nhiên Cây Rau Má Hương sinh sôi nảy nở rất nhanh bò trên lớp bề mặt gần như hoàn hảo - Thông tin chi tiết : Vị trí: tiền cảnh Màu sắc: xanh Mức độ: trung bình Tăng trưởng: trung bình Nhu cầu ánh sáng: trung bình Loại: đẻ cây con Chiều cao trong hồ: không thể đụng mặt nước Trồng cạn: có thể Độ khó : trung bình Nhiệt độ: 18-27 độ Cấu trúc cây : như cây nấm dáng như một cây dù Chiều cao : 2-5 cm Chiều rộng : 1-2 cm ph : 5.0 – 7.0