Chân gác bằng mica, thiết kế tinh xảo và cứng cáp. Phù hợp đa số mọi loại hồ kính từ 3 ly đến 18 li. Bao gồm: 1. Chân gác thẳng cho máng Odysea 2 bóng và 4 bóng (hồ 5-8-10 li) 2. Chân gác cong cho máng odysea 2 bóng, không quạt (hồ 5-8-10 li) 3. Chân gác cong cho máng odysea 2 bóng, tính hợp quạt và adapter 12v (hồ 5-8-10 li) 4. Chân gác mica và inox, dùng được cho đa số loại đèn thủy sinh thông dụng, dùng cho hồ từ 3 đến 18li, gác cao tối đa 40cm #changacden #chanmica #odyssea #t5h0 #thuysinhaz