combo 2 vợt lượt atermia , tiện lợi tiết kiệm cho các bạn khi phân vân chưa biết mua loại nào tốt nhất .