Combo 4 loại cây thủy sinh đẹp không cần phân nền: + 1 chậu ráy lá nhỏ + 2 cây lưỡi mèo + 1 khóm dương sỉ + 2 khóm rong la hán