Công dụng: Quả sủi, cung cấp vi sinh, oxy cho bể cá Cách sử dụng: Dùng với máy sủi, nối dây với máy sủi cho vào bể cá để có thể tạo thêm ô xy cho hệ sinh vật trong bể cá