- Sản phẩm dây cước mảnh chỉ 0.2mm - Siêu chắc dùng để buộc rêu lên đá lũa - Khi vào nước dây cước gần như trở nên trong suốt giúp tăng độ thẩm mĩ - Cuộn dài 100m - Giá siêu tốt