*DỤNG CỤ CẠO TẢO, RÊU - CHẤT LIỆU INOX 304 SÁNG BÓNG, CHẮC CHẮN, SỬ DỤNG KÈM LƯỠI DAO TEM THAY THẾ DỄ DÀNG GIÚP CẠO SẠCH RÊU CHO BỂ CÁ SÁNG BÓNG. CHIỀU DÀI: 46CM