Dây dẻo co2 ista chất lượng tốt Daay dầy và dẻo Chống gập xoắn tốt Dây dẻo bám dính vào các loại sủi ista tốt hơn nhìu so với loại dây oxy truyền thôngd