Sản phẩm dùng cho hồ kính 5ly Dùng cho hồ dài từ 30cm trở xuống . Ánh sáng 10w thích hợp trồng cây thuỷ sinh. Bước sáng hợp lí cho cây thở trong nước