ĐÈN NETLEA PHIÊN BẢN PRO KẾT NỐI VỚI ĐIỆN THOẠI TÙY CHỈNH QUA APP 1 CÁCH DỄ DÀNG BẰNG KẾT NỐI BLUETOOTH GIÚP CÁC BẠN HẸN GIỜ BẬT TẮT ĐÈN. TÙY CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ ĐÈN TĂNG GIẢM ĐỘ SÁNG TÙY CHỈNH MÀU SẮC NHƯ CLIP TÙY CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÙ HỢP VỚI TỪNG LOẠI CÂY LÁ ĐỎ, CÂY LÁ XANH, TĂNG MÀU CÁ TÉP LÊN MÀU UCEP RẤT HIỆU QUẢ