1./ Đèn 5W: kích thước 19x3cm. 2./ Đèn 7W: kích thước 21x3cm. 3./ Đèn 9W: kích thước 23x3cm. 4./ Đèn 11W: kích thước 25x3cm. *Đèn UV có tác dụng diệt nấm, khuẩn gây hại, giữ nước sạch. *Lưu ý: đặt đèn trong bộ lọc có che chắn không để người và cá tiếp xúc với ánh sáng đèn.