a / Công dụng :  - JBL AquaBasis Plus là chất nền chính , được trộn sẵn giàu dinh dưỡng dùng để trãi ở lớp dưới cùng khi setup hồ mới .  - JBL AquaBasis Plus chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây thủy sinh trong hồ .  - JBL AquaBasis Plus có hiệu quả tối thiểu là 3 năm  b / Hướng dẫn sử dụng :  - Trãi 01 lớp dầy khoảng 2 cm ở lớp dưới cùng của hồ . - Trãi 01 lớp sỏi đã rửa ( kích thước từ 2-3 mm ) với độ dầy từ 4 – 6 cm lên phía trên . Hoặc trãi một lớp phân nền khác với độ dầy từ 4 – 6 cm phía trên .