+ Dùng để bơm, thay nước và vệ sinh hồ cá. + Tiện lợi và dễ dàng khi sử dụng. #PhuKienCa #TabiPetShop