Dứa màu Nam Mỹ trang trí sân vườn ,hồ bán cạn Liên hệ 0898878223 Website www.bancanvietnam. com Sỉ ib giá yêu thương #caybancan