Dứa màu Nam mỹ trang trí sân vườn hồ bán cạn Kích thước cao 10cm, đường kính 8-10cm Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com Sĩ ib nhe #caybancan