Một phần 1 cây Hàng tặng ko bán nếu các bạn thương cho cái đánh giá 5* Có thể hàng tới tây bạn vận chuyển sẽ làm xấu cây Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com #caybancan #bancanvietnam #bancansaigon