Hít Kính ngăn hồ cá VIỆT NAM - Hàng Công Ty Màu : Trắng Dụng cụ dùng để cố định vách kính tạm thời, ngăn chia hồ cá tạm thời. Ngăn cho cá cắn nhau, hay dùng cho các cửa hàng cá cảnh.