Thông số: + 43x25x60 + Đèn odyssea 50 + Đá tiger, dương sĩ, 10 cây Lan trứng bướm, 2 cây ráy cafe, dứa nam mỹ, máy bơm 8,5w..... như hình.