Keo chuyên dụng dán rêu. Chuyên dụng dán gỗ và đặc biệt là Gỗ Lũa trong thủy sinh. Gỗ lũa bị gãy bị xấu cần dán thêm chi tiết, liên kết các Gỗ lũa lại để đẹp hơn có thể dủ dụng keo này. Không tan trong nước, không độc hại và gây chết cá. An toàn tiện lợi và dễ dử dụng. + Keo dán rêu có thể dùng để dán các loại cây thủy sinh, rêu, dương xỉ vào đá, lũa, kính mà không gây ảnh hưởng đến cây được dán và các loại cá tép trong hồ. + có thể dán trực tiếp trong nước không cần mang ra ngoài. Keo có thể sử dụng ngay cả khi vật bị ướt. Mời bạn xem thêm hàng ngàn chủng loại cho hồ cá, hồ thủy sinh tại đây https://shopee.vn/caxinh284?fbclid=IwAR24XmQ3gkdyoSPHYgHHjXDoVnCW3Srjn3T_wO7qwOqvMBAlvudUWEam4To #thủysinh #cácảnh #cákoi #máylọc #máyoxi #camca #caynhua #siêure #revodich #sinhvatcanh #denuv #reu #cá #thủy #bơm #đèncácảnh #thuốcdiệtrêu #thucung