KEO DÁN RÊU, QUY CÁCH BÁN : 1TÍP CÔNG DỤNG : - DÁN CÁC LOẠI CÂY THỦY SINH, RÊU LÊN ĐÁ, LŨA.... - DỂ DÀNG DÁN, BỀN CHẶT - KHÔNG ẢNH HƯỚNG TỚI CÂY HAY CÁ TRONG HỒ XUẤT XỨ : CHINA ...