Keo tản nhiệt chế led sản phẩm ko thể thiếu cho chế led thủy sinh, hồ cá giúp chịp led bền dùng lâu đản bảo tuổi thọ chip led