Tillandsia funckiana Không khí trang trí sân vườn làm hồ bán cạn Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com Sĩ iu gia mềm nhé #caybancan #bancanvietnam #caykhongkhi