Khúc lũa linh sam100gr dài 10-12cm. Đường kính 2-3 cm. Dùng làm giá thể cột, dán cây thủy sinh. Lũa linh san có đặc tính nặng, bền, chìm tự nhiên, không ra màu nên là một loại giá thể tiện dụng cột, dán rêu, ráy, và bucep. Nếu quý khách cần khúc dài hơn để về tự cắt có thể inbox hoặc ghi chú trên đơn hàng. Www.luathuysinh.net Http://facebook.com/nguyendadieu