* Chỉ số kỹ thuật: + Công suất: 5W, thích hợp cho hồ 40cm trở xuống + Lưu lượng nước: 280 lít/h * Sản phẩm gồm 3 tầng lọc (đã có trong sản phẩm): + Lọc thông thường: sử dụng màng lọc. + Lọc hóa học: than hoạt tính. + Lọc sinh học: bóng sinh học kích thích lợi khuẩn tạo ra nhiều oxy trong nước. * Lưu ý: Để đảm bảo an toàn điện, vui lòng ngắt thiết bị trước khi tiếp xúc trực tiếp với nước trong hồ. Đổ ít nuớc vào chỗ lọc nuớc của máy truớc khi sử dụng, máy mới bắt đầu lọc. #Sobo #BomLocNuoc #TabiPetShop