Máy sủi khí SOBO, nguồn điện và pin. 1./ SB-168. *Công suất: 1W. *Lưu lượng: 3L/min. *Máy 1 vòi. *Thời lượng pin: => Sủi liên tục: khoảng 15 giờ. => Sủi ngắt quãng: khoảng 30 giờ. *Phụ kiện: dây USB, dây oxy, đá sủi. *Máy sử dụng nguồn cổng USB, hoặc cục sạc 5V. 2./ SB-268. *Công suất: 2W. *Lưu lượng: 2 x3L/min. *Máy 2 vòi. *Thời lượng pin: => Sủi liên tục: khoảng 15 giờ. => Sủi ngắt quãng: khoảng 30 giờ. *Phụ kiện: dây USB, 2 dây oxy, 2 đá sủi. *Máy sử dụng nguồn cổng USB, hoặc cục sạc 5V.