CHIHIROS MAGNET CLEANER là dòng nam châm cọ bể cao cấp của Chihiros, giúp làm sạch lớp tảo bám trên bề mặt kính, làm tăng nét thẩm mỹ cho bể thủy sinh, cá tép. Chihiros Magnet Cleaner sử dụng nam châm Neodymium N52 hiệu suất cao, giúp bám dính tốt. Kích thước đa dạng giúp đáp ứng các yêu cầu khác nhau của bể kính. Thông số kỹ thuật: * Kích thước: 4 x 2 cm (Nano). * Dùng cho hồ kính có độ dày 8 ~ 10 mm (Nano). Hướng dẫn sử dụng: * Đặt nam châm với bề mặt cứng vào bên trong bể, áp sát vào mặt kính. * Nhẹ nhàng đặt nam châm với bề mặt mịn áp vào mặt kính bên ngoài. Sau đó tiến hành di chuyển để chà rửa mặt kính. Lưu ý: * Chihiros Magnet Cleaner có từ tính hít rất mạnh, nên thận trọng khi đặt vào bề mặt kính. * Mỗi bộ Chihiros Magnet Cleaner đã tặng thêm bề mặt mịn và bề mặt cứng để thay thế.