Dụng cụ hút và cho ăn artemia, hút và cho ăn từng chút một giúp chúng ta kiểm soát được lượng thức ăn trong hồ, tránh được nguy cơ gây ô nhiễm hồ cá