Ống hút Artemia, Bobo, các loaj dung dịch trong quy trình nuôi cá cảnh Dung lượng 3-5ml #BokGuppy #BokCoffee 936 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP HCM