???? Ống Hút Đáy Thay Nước Hồ Cá - Ống Hút Cặn Đa Năng ???? ???? Bộ dụng cụ đa năng dùng để thay nước, hút phân cá, chất bẩn dưới đáy của hồ cá. ???? Hướng dẫn sử dụng: để đầu lọc vào hồ, để thấp đầu bơm tay, bóp và thả nước bẩn vào xô chậu. Nên di chuyển đầu lọc tới nơi có phân cá, chất bẩn để có hiệu quả tốt nhất. ???? Kích thước: 1,5m. ???? Xuất xứ: Trung Quốc. #OngHutPhanCa #OngHutDay #OngThayNuoc