Đặc điểm phân nền bể cá Chất liệu làm: 2 phần cát trắng tự nhiên + 1 phần phân Gex xanh của Nhật Phân Gex xanh của Nhật là loại phân nền tốt, đã được đảm bảo, tuy nhiên giá thành cao. Phân Gex xanh trộn với cát trắng giúp làm dẹp cho nền bể, lại đảm bảo dinh dưỡng cho cây cũng như hạ được giá thành sản phẩm.