· Phân nền Mekong cho hồ thủy sinh. · Khối lượng 2kg · Thông thường: từ 10 đến 12 lit nước dùng 1kg phân nền.  Có thể tăng hoặc giảm phân nền tùy thuộc vào lượng cây và loại cây trong hồ. · Vui lòng đọc kỷ hướng dẫn trên bao bì khi dùng. · Sản phẩm an toàn cho cá và các sinh vật khác. · Nên trải phân dày tối thiểu 4cm, lớp sỏi cố định phân dày tối thiểu 2cm